Projecten

Klik op een project voor meer informatie.

Begeleidingsproject 't WERKt

Bestemd voor mensen in de bijstand om hen te ondersteunen
bij het oplossen van psychische belemmeringen om deel te kunnen
nemen aan de arbeidsmarkt.
Opdrachtgever:
Sociale Dienst Amsterdam
Looptijd: 1991-2003

Re´ntegratieproject Restoranje, dat kÓn je!

Bestemd voor mensen in de bijstand die weten dat ze in de horeca willen werken.
Het aanbod bestaat uit een vaktechnische scholing en persoonlijke/sociale begeleiding.
Opdrachtgever:
DWI Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen)
Looptijd: 2004-heden.
www.restoranje.nl
restoranje@balancebv.nl

Reïntegratieproject Voor de klas

Bestemd voor mensen met een gesubsidieerde baan of voor mensen zonder werk.
Gericht op het versterken van persoonlijke competenties en het aanleren van
specifieke vaardigheden.
Deelnemers worden voorbereid op de toetsen: rekenen, Nederlandse taal en
wereldoriëntatie met het oog op de toelatingseis van de PABO.
Bij de voorbereiding op de Nederlandse Taaltoets met het boekje
"Taalregels bij de hand"
Opdrachtgever:
Pantar Amsterdam
Looptijd: 2007-2011
voordeklas@balancebv.nl