Vergoeding GZ-Psychologie

Mijn psychologie praktijk heeft een contract met (bijna) alle zorgverzekeraars en rekent de tarieven die door hen zijn vastgesteld voor de ‘Basis GGZ’ (GB GGZ). Met Menzis (Anderzorg inbegrepen) is geen contract; deze vergoedt 75% of 100% (polisafhankelijk) van het vastgestelde tarief zolang wordt voldaan aan de voorwaarden die ook bij de andere verzekeraars gelden. De verzekeraar bepaalt de tarieven per behandeling (‘traject’): kortdurend, middel of intensief. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief nodig voor de Basis GGZ, waarin de huisarts minimaal vermeldt dat uw hulpvraag een ‘DSM5 stoornis’ betreft.

Via het mijn email-adres a.noordzij@balancebv.nl is het makkelijk om een eerste afspraak te maken. Gewoonlijk kunt u binnen twee weken na contact al terecht voor een intakegesprek want een wachtlijst is er niet. Tijdens het intakegesprek wordt behalve naar de verwijzing van de huisarts ook naar het ID nummer op uw rijbewijs of paspoort gevraagd.

Aan het einde van de behandeling wordt het vastgestelde bedrag rechtstreeks bij de gecontracteerde verzekeraar gedeclareerd. Deze zal uw (resterende) jaarlijkse eigen risico naderhand met u verrekenen. Als de therapie doorloopt in een volgend jaar (bijvoorbeeld: start 5 november 2017 – einde 5 maart 2018) geldt alleen het eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart.